Een droom van een mythische boom

 Een droom van een mythische boom

Geestverwant, voorouder, hoedster der aardekinderen. Multidimensionaal. Bezieling stroomt door haar takken. Levenslust beroert haar bladerdek. Geworteld in de oersubstantie van het bestaan ademt zij het leven met en door haar stam.

De boom des Levens: voorouderlijk medicijn

Sinds het begin der tijden, door de lange lijnen van voorouders, en onze oorspronkelijke voorvaderen, wordt ‘de boom’ geëerd als Heilig. De oerboom wordt gezien als Hoger Wezen, als voorouder, maar ook als portaal en draagster van de verschillende werelden.

Ze biedt een liefdevol medicijn voor ons allemaal en verbinding met onze oorsprong en onze toekomst.

Lees hier het hele artikel…

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *